Informasjonsmøte 2022

TV-sending for all russ og russeforeldre i Vestland, 15. februar 2022
  • Årets viktigste informasjonsmøte, tirsdag 15.2 kl 18.00
  • Vi inviterer årets russ og foresette til direkte sendt informasjonsmøte for russen i Vestland.
  • Møtet er digitalt (det er ikke mulig å møte opp fysisk)
  • Det blir mulig å sende inn spørsmål underveis i møte.

Her kan du stille spørsmål til innlegg og møtet i dag, spørsmål blir tatt opp via møteleder.

Vel møtt!


Placeholder for CSS code