Endring i russetiden

Endring i russetiden

Det er endring i russetiden 2021
Endring i russetiden

Russetiden i Bergensområdet, er foreløpig utsatt til 12.mai for kommunene Bergen, Alver, Øygarden, Askøy og Bjørnafjorden Dette er grunna smittesituasjonen i Bergen.

Russetida for skulane i dei andre kommunene i Vestland,  må lokalt russestyre i samarbeid med rektor ha dialog med smittevernlegen i kommunen om gjennomføring og start av russetida. 

 

Sitat Bergens Tidende 22. april: 

Den foreløpige datoen for start av russetiden i kommunene Bergen, Alver, Øygarden, Askøy og Bjørnafjorden er satt til 12. mai.
Det opplyser russepresident i Vestland, Asdis Eva Omarsdottir.
I dag har det vært møte i en samarbeidsgruppe om russefeiringen i fylket, der også russepresidentene ved alle skoler i fylket har deltatt.
- Vi skal ta en ny vurdering en uke før den 12. mai, det kan være russetiden blir utsatt til 1. juni, sier Omarsdottir.
Kommuner med lav smitte skal foreløpig starte feiringen til vanlig tid, den 28. april. Men også her vil det bli gjort fortløpende vurderinger, sier russepresidenten.
Feiringen skal strekke seg over tre uker.