Info fra Politiet

Info fra Politiet

Politiets samarbeid med russen

Sammen for å unngå ulykker

Politiets deler informasjon med russen, gir råd og veiledning for å forebygge ulykker og straffbare handlinger.

Politiet ønsker at russen skal ha en fin russetid med gode minner og trygge opplevelser.

Defor bidrar politiet med mange oppgaver i tilknytning til russetiden. Bla. i Samarbeidsgruppen, sammen med representanter fra Fylkeskommunen, helsesykepleier, rektor fra VGS., SLT-koordinator, russerådet og Trygg Trafikk.  I tillegg følger politiets dedikerte forebyggende mannskaper russen tett gjennom hyppig kontakt med skolene og deres russestyrer, russebusser, og arrangører til russearrangementer.

Foredrag

For en så positiv og trygg opplevelse av russetiden som mulig, holder vi foredrag for russen og deres foresatte. Der deler vi erfaringer med utfordringer vi har sett og kjenner til, trafikksikkerhet, alkohol og andre rusmidler, press fra andre, helse og seksuelle overgrep, og konsekvenser av straffbare handlinger eller ulykker. 

Russ ved videregående skoler og deres foresatte får tilbud om dette foredraget.
  

Russerebus 2019.jpg

 

  

Arrangementer

Politiet bidrar med veiledning til både russ og arrangører av arrangementer, så arrangementer kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte. Politiet disponerer ingen tomter som russen kan disponere, men gir råd om hvordan tillatelser til dette kan innhentes. Under offisielle arrangementer bistår polititet med å gi en trygg feiring, sammen med andre sikkerhetsselskaper, kommune og frivillige. I tilfeller russen selv arrangerer uoffisielle arrangementer forsøker politiet å bidra ved behov og ressursertilgjengelighet.

Politiet, sammen med Statens Vegvesen og Trygg trafikk, er arrangør av en trafikkdag med foredrag, samt et rebusløp hvor russen blir utfordret i konkurranser, lek og dans, og hvor det deles ut pengepremier til de seirende. Dette arrangementet er rusfritt.

Hva skjer om en begår lovbrudd?

I de tilfeller en ungdom/russ blir tatt for å gjøre en straffbar handling, har politiet til hensikt å forebygge at dette skal skje igjen. Politiet ønsker at ungdommen skal se konsekvenser av handlingene og ta ansvar for disse ved å vise villighet til endring. Dette kan politiet bidra med gjennom straffereaksjoner som handler om behandling og oppfølging der det er behov for dette.


Kontakt

Ta gjerne direkte kontakt med forebyggere i politiet


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i politiet

Brynhild Lyssand Eide

Tlf.: 958 58 944
e-post: brynhild.lyssand.eide@politiet.no

Endre Laukeland

Endre Laukeland

Bergen nord

Tlf.:55 25 55 54  
e-post: endre.grom.laukeland@politiet.no

Vibeke Fjelltun

Vibeke Fjelltun

Bergen vest

Tlf.: 989 07 021
e-post: vibeke.fjelltun@politiet.no

Øystein Samsonsen

Tlf.: 55 10 05 34
e-post: oystein.samsonsen@politiet.no

Janne Espeseth

Janne Espeseth

Askøy, Sotra og Øygarden

Tlf: 474 86 775
e-post: janne.espeseth@politiet.no

Vidar Litle-Kalsøy

Vidar Litle-Kalsøy

Odda VGS, Hardanger Lensmannsdistrikt

tlf. 53 65 15 00 / 90 60 96 96
e-post: Vidar.Litle-Kalsoy@politiet.no

Jorunn Furuheim

tlf. 48 88 63 62
e-post: jorunn.furuheim@politiet.no

Stein Helge Selland

tlf. 48 88 63 65 / 57 62 91 24
e-post: stein.helge.selland@politiet.no

Politiets nettpatrulje Vest

Politiets nettpatrulje Vest

Dekker hele Vest Politidistrikt

Send oss melding for råd og veiledning, eller om du ønsker å tipse oss.

Facebook Messenger https://m.me/politivest

Instagram Direct: https://www.instagram.com/politivest/

Følg oss gjerne for å se nyttig informasjon fra politiet i Vest
Facebook
Instagram 
TikTok

Placeholder for CSS code