GRATIS Russebilkontroll 2023

Statens vegvesen tilbyr gratis sikkerhetskontroll av russebiler (ikke russebuss ) onsdag 19. april og onsdag 26. april om ettermiddagen.
GRATIS Russebilkontroll 2023

OBS: Det er mulig å kontrollere russebiler også ved andre lokasjoner i Vestland (og til andre tidspunkt)

23-0188 russeplakater_2023_vest.jpg