Skoler

Arna vidaregåande skule

Arna Vidaregåande skule

Austrheim vidaregåande skule

Austrheim vidaregåande skule ligg i Mastrevikane i Austrheim kommune. Vi er ein skule med om lag 200 elevar som kjem frå kommunar i Nordhordland samt Gulen og Solund. Skulen har studiespesialisering og ulike yrkesfaglege utdanningstilbod. Austrheim vidaregåande skule har eit tett og godt samarbeid med næringslivet i Fensfjordområdet med fyrtårna Mongstad og Sløvåg. Elevundersøkinga viser at elevane trivst godt, og skulen leverer gode resultat på gjennomføring. Ambisjonen vår er å skape Vestlandets beste skulemiljø.

BPG

Bergen Private Gymnas

Kvam vidaregåande skule

Den kjekkaste skulen i heile Vestland.

Laksevåg og Bergen Maritime vis

DIGITALT RUSSETOG, påmelding er åpen nå, gå inn på https://russetoget.no/ for å melde på

Mo og Øyrane vidaregåande skule

Mo og Øyrene vgs har ei facebookside der ein legg ut informasjon til russen, "Russ Mo og Øyrane 2021", dei som er russ kan søke den opp og kan bli med.

Nordahl Grieg videregående skole

Russestyre på Nordahl Grieg vgs 2020-2021

Olsvikåsen videregående skole

Olsvikåsen vgs er en videregående skole med 600 elever. Av disse er 150 elever russ i 2021. Kontaktperson for russen 2021 på Olsvikåsen vgs er avdelingsleder Anne Jordalen, anne.jordalen@vlfk.no.

Stord vidaregåande skule

Stord vidaregåande skule har om lag 200 russ i årets avgangskull. Kontaktperson for russen er sosialfagleg rådgjevar Cecilie Berger (cecilie.berger@vlfk.no).

Placeholder for CSS code