Austrheim vidaregåande skule

Austrheim vidaregåande skule ligg i Mastrevikane i Austrheim kommune. Vi er ein skule med om lag 200 elevar som kjem frå kommunar i Nordhordland samt Gulen og Solund. Skulen har studiespesialisering og ulike yrkesfaglege utdanningstilbod. Austrheim vidaregåande skule har eit tett og godt samarbeid med næringslivet i Fensfjordområdet med fyrtårna Mongstad og Sløvåg. Elevundersøkinga viser at elevane trivst godt, og skulen leverer gode resultat på gjennomføring. Ambisjonen vår er å skape Vestlandets beste skulemiljø.

Lokalt russestyre

 

Hva skjer?