Kjekt å vite om du er sjåfør

Bompengekalkulator

Bompengekalkulator

Regn ut hvor mye turen koster i bompenger …

Bruk og kjøring

Bruk og kjøring

Tips under kjøring og rulling / Sjåfør / Krav til sjåfører / Tips til sjåfører av lette kjøretøy / Kollisjon / Personskade / Motorstopp / Brannfare ved kjøring / Aggregat og drivstoff / Brannslokkingsapparat / Hva ser vi etter på kontroll? / Interne kjøreregler / Lovverk ved kjøring / Sikring av last / Sjekkliste: før vi drar på tur / …

Før vi drar på tur

Før vi drar på tur

Sjekkliste før en drar på tur …

Landstreffet: Hvordan komme dit

Landstreffet: Hvordan komme dit

Info ang. offentlig transport til og "rundt" Landstreffet i Stavanger …

Skal du vere sjåfør?

Skal du vere sjåfør?

I vognkortet til køyretøyet finn du kva køyretøyklasse køyretøyet tilhøyrer. Samanliknar du opplysningane i vognkortet med førarkortet ditt, kan du sjå om du har lov til å køyre køyretøyet. …

Svar på SMS-spørsmål

Svar på SMS-spørsmål

På informasjonsmøte / foreldremøte 18.2 kom de inn ein det spørsmål på SMS som det ikkje vart til å svare ut under sendinga …