Svar på SMS-spørsmål 2021

På informasjonsmøte / foreldremøte 18.2.2021 kom de inn ein det spørsmål på SMS som det ikkje vart til å svare ut under sendinga

 

Styret for russerådet svarer på følgande spørsmål:

Er det noen planlagte knuter som omhandler korona?

 «Vi har ikke laget noen spesifikke knuter enda, men vi har planer om å ønske å få til noen koronavennlige knuter samtidig som de er gøy for russen å gjennomføre. Vi vil lage noe tilpasset korona f.eks. at man følger alle smittevernregler. Vi tenker man kan jo ha en knute så omhandler at man bruker munnbind i alle situasjoner der man ikke klarer og holde avstand heile den måneden, eller for eksempel noe med spriting av hender. En viktig knute kan også være å holde seg hjemme dersom en merker symptomer på korona! Selvfølgelig kommer det ikke kun til å være knuter som omhandler korona, vi skal også få laget nye og spennende knuter!»


Hvordan kan man inkludere de som ikke er "kul nok" nå som det er regler på hvor mange man kan være sammen?

«Spørs veldig på tiltak, men i hovedtrekk blir det samme som alltid. Det er utrolig viktig at alle russ bidrar og er inkluderende. Vi må alle prøve på å se alle og veksle på hvem du er med, om situasjonen tilsier at det går selvfølgelig! Det er viktig at man ikke kun inviterer de samme hver gang, men heller få med de som kanskje ikke noen ¨faste¨ å være med. Så når det blir varmere er jo det også lettere å finne på ting ute, da blir det også lettere å være flere og overholde smittevernregler.

Slik ting er nå så kan vi kanskje kan få arrangert ting med skolen / klassen vi går i. Da er det viktig at alle som skal være russ og ønsker å være med må kunne få muligheten til dette. Altså at om man arrangerer noe større enn med bare de nærmeste vennene burde det bli lagt opp til et «åpent» arrangement for russen så alle som ønsker kan komme og føle seg inkludert eks russedåpen. Det som også kan være en fin regel er å invitere alle i klassen. Det er en fin måte å inkludere alle, men samtidig holde seg til de man vanligvis omgås uansett.»


 

Politiet svarer på følgende spørsmål:

Hva slags tilstedeværelse og opplegg vil Politiet ha i forbindelse med arrangementer i Russetiden? Hvordan vil politet jobbe opp mot disse arrangementene?

«Det er vanskelig å gi et konkret svar på overnevnte spørsmål, ettersom vi i år igjen befinner oss i en svært utfordrende periode i forbindelse med covid-19 og det er uvisst hvordan arrangement/russetiden kan gjennomføres.På generelt grunnlag, kan en informere om at politiet i Bergen har egen dedikert enhet som følger opp russ og eventuelle arrangementer i russetiden.» 


Hvordan kan man inkludere de som ikke er "kul nok" nå som det er regler på hvor mange man kan være sammen?

«Inkludering av alle er utfordrende både med og uten koronarestriksjoner. Det viktigste er å ha fokus på inkludering og appellere til at russen selv kommer med forslag til løsning. Eget initiativ har større påvirkningskraft, enn anbefalte føringer fra politi eller andre.»  


Hvordan har politiet tenkt å stoppe eldre og yngre som bevisst prøver å ødelegge for busser som samler seg?

«Dette er et kjent problematikk som politiet har fokus på hvert år.  Politiet kaller inn alle bussjefene til møte i begynnelsen av mars, hvor vi tar for oss en del utfordringer knyttet til dette. Hensikten med møtet er å opprette en god dialog og et tett  samarbeid med russebussene, slik at utfordringer knyttet til mindreårige og utenforstående sin deltakelse, håndteres på en best mulig måte.» 


Hvordan vil politiet og Vegvesenet jobbe under russetiden for å forebygge farlige trafikale hendelser og brudd på smittevernreglene?

«Politiet har godt samarbeid med vegvesenet gjennom russetiden og i den forbindelse gjennomfører flere kontroller av russebusser og russebiler. I tillegg gjennomfører politiet "Russeforedrag" på hver skole, hvor det blant annet blir informert om trafikksikkerhet» 

Angående smittevern, vises det til de til enhver tid gjeldende regler fra helsemyndighetene.

Helsemyndighetene

Vegvesenet tar for seg den tekniske delen av kjøretøyene med forvaltning av kjøretøy i hall og ute på veien.

Vegvesenet