Opptak fra foreldremøte for russen

Opptak av TV-sending for all russ og russeforeldre i Vestland, 18. februar
Placeholder for CSS code
?

Vi vil svare på spørsmål som er sendt inn på SMS så fort som mulig. Svarene vil bli presentert her på nettsiden

vestruss.no