Trafikksikrings­arrangement

Trafikksikrings­arrangement

Fredag 30. april får alle vidaregåande skular i Vestland tilbod om å delta på eit digitalt trafikksikringsarrangement for sine avgangselevar. Arrangementet fungerer som ein erstatning for det tidlegare arrangementet i Grieghallen som har vore gjennomført sidan 1989.
 • Trafikksikrings­arrangement
 • 2021-04-30T09:30:00+02:00
 • 2021-04-30T23:59:59+02:00
 • Fredag 30. april får alle vidaregåande skular i Vestland tilbod om å delta på eit digitalt trafikksikringsarrangement for sine avgangselevar. Arrangementet fungerer som ein erstatning for det tidlegare arrangementet i Grieghallen som har vore gjennomført sidan 1989.
 • Hva Arkiv
 • Når 30.04.2021 from 09:30 (Europe/Oslo / UTC200)
 • Hvor Digitalt
 • Kontaktnavn
 • Kontakttelefon 41206132
 • Deltakere Trygg Trafikk
 • Legg til hendelse i kalendar iCal

Vestland fylkeskommune og Trygg Trafikk tilbyr alle vidaregåande skular i fylket eit digitalt trafikksikringsarrangement i form av ei filmframsyning fredag 30. april kl. 09.30.

 • I tidlegare Hordaland og Sogn og Fjordane har det vore tradisjon for gjennomføring av ulike lokale trafikksikringsarrangement i forkant av russetida.
 • Det største arrangementet har vore gjennomført i Grieghallen, der det har vore 3000 deltakarar fordelt på to førestillingar årleg.
 • Arrangementet har over tiår fått særs gode attendemeldingarog vore ein arena for deling av historier frå folk som sjølv har vore i ulykker og pårørande.Det er dette konseptet me no gjer tilgjengeleg digitalt fredag 30. april.

MERK: 

 • Fleire av forteljingane er sterk kost
 • Trafikksikringsarrangementet er eit tilbod til alle avgangselevar
   

Set av tid fredag 30. april. Pålogging kl 09.15, filmframsyning startar  kl. 09.30.
Filmen vil ta inntil ein klokketime.