Digitalt undervisningsopplegg for trafikksikkerheit.

Digitalt undervisningsopplegg for trafikksikkerheit.

 • Hva Hovedarrangement
 • Når 10.02.2024 09:30 to 16.05.2024 10:30 (Europe/Oslo / UTC100)
 • Kontaktnavn
 • Kontakttelefon 41206132
 • Deltakere Trygg Trafikk
 • Legg til hendelse i kalendar iCal

Vestland fylkeskommune og Trygg Trafikk tilbyr alle vidaregåande skular i fylket  trafikksikringsarrangement

Arrangementet foregår "digitalt".

 • I tidlegare Hordaland og Sogn og Fjordane har det vore tradisjon for gjennomføring av ulike lokale trafikksikringsarrangement i forkant av russetida.
 • Det største arrangementet har vore gjennomført i Grieghallen, der det har vore 3000 deltakarar fordelt på to førestillingar årleg.
 • Arrangementet har over tiår fått særs gode attendemeldingarog vore ein arena for deling av historier frå folk som sjølv har vore i ulykker og pårørande.  

MERK: 

 • Fleire av forteljingane er sterk kost
 • Trafikksikringsarrangementet er eit tilbod til alle avgangselevar