Køyretøy

Køyretøy

Info. frå vegvesenet, køyretøykontroll, godkjenning, nyttig å vite…

Køyretøy, med info. frå vegvesenet om tilbod om køyretøykontroll og info. om deira og politiet si kontrollverksemd langs vegen, særleg retta mot russebussar som ikkje har vore undersøkt. I tillegg info. om møte for sjåførar og liknande tiltak før russetida. Lista må leggjast høgt.