Russerådet 2021 valte sitt rådstyre (2021)

Russerådet 2021 valte sitt rådstyre (2021)

Styret i russerådet, skal utføre sitt arbeid i samarbeid med samarbeidsgruppa for russen og på vegne av russerådet.
Russerådet 2021 valte sitt rådstyre (2021)

Representantane i styret forpliktar seg til å delta i dei møter Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse kallar inn til.

Styret må og konferere og rådføre seg med representantar i samarbeidsgruppa før ein tek val og uttaler seg på vegen av russerådet.

Rådstyret må vende seg til russerådet for å få vedtak for kva som skal gjennomførast, dei vert å rekne som eit arbeidsutval for russerådet. Det er det samla russerådet som bestemmer.

 

Ásdís Eva Ómarsdóttir

Metis vgs

18 stemmer

Russepresident

asdis.eva.2002@gmail.com

Eskil Reier Njerve

Langhaugen videregående skole,

7 stemmer

Knutesjef

 enjerve@earj.com.br

Celina Reusch Sæle

Os vgs

4 stemmer

Visepresident

 Celinasaele@hotmail.com

Pernille Langøy

Austrheim vgs

3 stemmer

Arrangement og økonomisjef 50%

pernillelangoy58@gmail.com

Malin Henriksen

Knarvik vgs

benkeforslag

Arrangement og økonomisjef 50%

 malin.henriksen@bkkfiber.no

Eskil Bogstad

Laksevåg og Bergen Maritime

Akklamasjon

Smittesjef

 eskil.bogstad@gmail.com