Seksuelt overgrep?
Foto: @amnesty

Seksuelt overgrep?

Voldtekt og andre seksuelle overgrep er alvorlige, straffbare krenkelser. Mange kan ha vanskelig for å sette ord på det de har vært utsatt for.

 
Utsatt for voldtekt eller seksuelt overgrep?

Har du vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller mistenker at det har skjedd, ta kontakt med nærmeste overgrepsmottak eller politi for hjelp og avklaring om hva du skal gjøre videre. Det er overgrepsmottak i alle fylker i Norge.

  • Overgrepsmottaket tilbyr rask hjelp og samtale i trygge omgivelser.
  • Du blir medisinsk undersøkt med tanke på skader, smitte og graviditet.
  • Overgrepsmottaket gjennomfører en rettsmedisinsk undersøkelse for å sikre bevis.
     


Husk: Ikke dusj. Ta vare på undertøy og klær. Ta vare på SMS-er og meldinger på sosiale medier.
 

 
Hvor mange blir voldtatt i russetiden?

Kripos kategoriserte anmeldte russerelaterte voldtekter for første gang i 2015. Ifølge Kripos ble 14 voldtekter anmeldt i forbindelse med russefeiringen i 2016, mens minst 11 anmeldte voldtekt tilknyttet feiringen i 2015. Det er imidlertid grunn til å tro at det er store mørketall fordi mange ikke anmelder forholdet. Hvor mange som faktisk blir utsatt for voldtekt i russetiden, er dermed usikkert. 

Russetiden er en feiring preget av festing og alkohol, og dessverre en tid der flere blir utsatt for voldtekt. Dersom du har vært utsatt for voldtekt, anbefales det at du anmelder forholdet til politiet så fort som mulig. Mange gjør imidlertid ikke dette, og det er ifølge Kripos derfor grunn til å tro at det er store mørketall for voldtekter i russetiden.

Les mer: Jeg ble voldtatt i russetiden, hva gjør jeg?

Voldtektsmottaket Bergen Legevakt : 55 56 87 60 
Statistikk

2016

I Kripos sin rapport for voldtekter skjedd i forbindelse med russetiden i 2016 går det fram at det ble anmeldt 14 voldtekter. For disse anmeldte forholdene er det 11 registrerte angivelige gjerningspersoner. Så langt (per 29.04.17) er det bare tatt ut tiltale mot én av dem, mens for fire andre er sakene enda ikke avgjort.

7 av de 14 anmeldte voldtektene ble begått under offisielle russearrangementer. De resterende 7 ble begått under tilfeldige samlinger eller i privat sammenheng. 10 av voldtektene skal ha blitt begått uten fysisk vold.

Det går videre fram at 9 av sakene er henlagt. Henleggelsene føyer seg inn i en ellers dyster statistikk. Ifølge Statistisk sentralbyrå henlegges ca 80 % av anmeldte voldtekter i Norge.

Les mer: Hvorfor blir så mange overgrepssaker henlagt?

2015

Kripos sin rapport fra 2015 viser at 11 russ anmeldte voldtekter under russefeiringen. I tillegg kom det et fåtall av anmeldelser i etterkant.  Alle de 11 anmeldte forholdene skjedde i forbindelse med toalettbesøk eller i skogkanten. Ifølge Kripos hadde de innblandede vært lite beruset og de fleste tilfellene skal ha grenset til overfallsvoldtekt. Tre av sakene skal ha hatt mer enn en gjerningsmann.

Det ble i 2015 anmeldt totalt 1367 voldtekter. Ifølge Kripos skjedde 39 prosent av disse i forbindelse med fest.

Les mer: Hva er festvoldtekt?

Kilder:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/russen/14-anmeldte-voldtekter-i-russetiden-i-fjor-kun-en-tiltalt/a/23983007/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/voldtekt/11-russ-anmeldte-voldtekter-i-fjor/a/23677656/