Opplevd seksuelle overgrep?

Opplevd seksuelle overgrep?

Nok. Sogn og Fjordane og Nok. Bergen er kompetansesentre mot seksuelle overgrep.
Opplevd seksuelle overgrep?

Kanskje kjenner noen av dere oss som Smiso (Senter mot incest og seksuelle overgrep).

Vi har skiftet navn og logo og er nå Nok. Sogn og Fjordane og Nok. Bergen. Sentrene gir tilbud om enesamtaler, gratis juridisk rådgiving og hjelp til kontakt og samarbeid med annet hjelpeapparat.

Vi jobber med barn, ungdom og voksne som har opplevd overgrep og deres pårørende. Det skjer overgrep, også i russetiden – det vet vi. Vi vet dessverre, at mange som opplever overgrep – BÅDE gutter og jenter, føler på skyld og skam over det som har skjedd.


Vi er her
, det er dette vi jobber med og hos oss kan du få denne hjelpen. Vi er gratis, og dere kan selv ta kontakt. Hver uke snakker vi med ungdommer som har opplevd seksuelle overgrep.

PASS PÅ HVERANDRE litt ekstra i russetiden. Denne tiden skal være en tid dere kan tenke tilbake på som gøy! Husk, det er ikke kriminelt å drikke, flørte eller å ha sex, MEN det er kriminelt å begå seksuelle overgrep.

Ønsker dere en trygg og god russetid.

Følg oss på Insta og Face på den måten kan vi nå ut til flere og hjelpe alle som trenger det!