Trafikkvettregler

Trafikkvettregler

Det er mye å tenke på når du skal ut i trafikken, og kanskje særlig i russetiden! Her finner du noen gode råd fra oss.

Eksempel på Trafikkvettregler det kan være lurt å være enige om før dere skal ut og rulle i buss eller bil: 

  • Under kjøring skal alle sitte på godkjente sitteplasser og bruke sikkerhetsbelte
  • Det skal alltid være en eller to som er edru som kan hjelpe sjåføren å holde ro. Ansvaret for dette rulleres
  • Ikke forstyrr sjåføren
  • Før vi kjører, tar vi en sjekk på at alt av løse gjenstander er godt sikret
  • Det er ikke lov å røyke i bussen eller bilen
  • Vi holder fartsgrensen
  • Vi tar pauser
  • Del ut russekort når bilen står i ro
  • Hvis dere kjører russebil eller russebuss: Besøk Statens vegvesen for gratis kontroll av russekjøretøy
  • Si ifra og ta ansvar om du opplever noe som er ugreit i bilen eller bussen