Kjøp og sal

Kjøp og sal

Kva skal me sjå etter ved kjøp av bil eller buss? Kva er krava som blir stilt til køyretøya? Kva ansvar har me som eigarar av eit køyretøy? Bør me ha kontrakt? Her finn du tips som gir svar på spørsmåla!

Godkjenning

Godkjenning

Her finn du informasjon om EU-kontroll, forsikringer, prøveskilt, gratis kontroll av russekøyretøy med meir!

Ombygging

Ombygging

Informasjon om ombygging, vanlege feil og sjekklister med tips til riktig framgangsmåte.

Bruk og kjøring

Bruk og kjøring

Tips under kjøring og rulling / Sjåfør / Krav til sjåfører / Tips til sjåfører av lette kjøretøy / Kollisjon / Personskade / Motorstopp / Brannfare ved kjøring / Aggregat og drivstoff / Brannslokkingsapparat / Hva ser vi etter på kontroll? / Interne kjøreregler / Lovverk ved kjøring / Sikring av last / Sjekkliste: før vi drar på tur /

Sjekklister

Sjekklister

Kjøp / Godkjenning og registrering / Innvendig ombygging / Før dere drar på tur